Általános Szerződési Feltételek

 Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Dunahőszig Kft. (székhely: 7133 Fadd, Arany János utca 200., adószám: 25347300-2-17), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Dunahőszig Kft.       

 A szolgáltató székhelye: 7133 Fadd, Arany János utca 200.

 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: marketing@dunahoszig.hu

 Cégjegyzékszáma: 17-09-011572

 Adószáma: 25347300-2-17

 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

 Telefonszámai: +36 70 429 9570

 A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: www.024reg.com

Név: Euromarknet Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Adószám: 12961177-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-173446

 1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

1.3. A webshop és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, személyes használatra történő letöltéshez és felhasználáshoz az eladó előzetes tájékoztatása esetén hozzájárul.

1.4. 2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet

azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni a hatóságokkal nem kell.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) a hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében a nyilvántartás vezetését az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé teszi. A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési kötelezettsége is, egyben a Hatóságnak az adatkezelések hatósági nyilvántartásával kapcsolatosan semmilyen feladat-

vagy hatásköre, felhatalmazása nincsen.

2. Termékek, rendelés

2.1. A megjelenített termékek online a www.dunahoszig.hu oldalon elérhetőek, személyesen a Dunahőszig Kft. 7133 Fadd, Arany János utca 200. telephelyén. A termékek az ÁFA-t nem tartalmazzák, rendelés esetén az ÁFA összege feltűntetésre kerül. Az árak a szállítás díját nem tartalmazzák.  

2.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

2.4.Rendelés menete

1. Válassza ki a megrendelni kívánt terméket.

2. Jelölje a vásárolni kívánt darabszámot. A darabszámot a kosárban is lehetőség van módosítani.

3. A „kosárba tesz” ikonra kattintással helyezze a megrendelni kívánt terméket a vásárlói kosárba.

4. A bevásárló kosárban lehetősége van a rendelni kívánt termék darabszámát módosítani, illetve a kosárból terméket eltávolítani.

5. Töltse ki a számlázási és a szállítási címre vonatkozó adatokat.

8. Válassza ki a szállítás módját.

9. Válassza ki a fizetés módját.

11.  A megadott adatokat, a kiválasztott termékeket vagy a darabszámot a megrendelés elküldése előtt lehetősége van javítani. Amennyiben valamennyi adat helyesen szerepel, a megrendeléshez a megfelelő négyzet bejelölésével ki kell jelentenie, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

12. Rendelését a „megrendelés elküldése” ikonra kattintással véglegesítheti és küldheti el.

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelés megérkezéséről. Amennyiben ezen visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés, mint a Vevő szerződéskötési ajánlata elfogadásáról az Eladó külön visszaigazolást küld, amely tartalmazza a megrendelt és az Eladó által teljesíteni vállalt termékeket, azok vételárát, a szállítás költségét és a teljesítés időpontját. A szerződés ezen visszaigazolás Vevőhöz történő megérkezésével jön létre.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen az Eladó rendelkezésére bocsátott a megrendelés időpontjában. A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A Vevőnek a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat az Eladó felé telefonon vagy e-mailben van lehetősége javítani. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a Vevő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely írásba foglalt szerződésnek minősül. Eladó rögzíti és iktatja a szerződést, így a szerződés utóbb is hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés nyelve magyar, a szerződésre a magyar jog vonatkozik.

3. Szállítás

3.1.Az Eladó a szerződés létrejötte után haladéktalanul csomagolja a megrendelt termékeket.

3.2.A termékek a Vevő választása szerint kézbesítő (futárszolgálat) igénybevételével kerülnek kiszállításra a Vevő által megadott címre vagy az Eladó 7133 Fadd, Arany János utca 200. szám alatti telephelyén vehetők át személyesen, előre egyeztetett időpontban. A futárszolgálat a kézbesítést a termékek részére történő átadásától számított 1-3 munkanapon belül, munkanapokon 8-16 óra között végzi.

3.3.Általános teljesítési határidő:

Személyes átvétel esetén az Eladó előre egyeztetett időpontban, de a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül biztosítja a megrendelt termékek átvételének lehetőségét a 7133 Fadd, Arany János utca 200. szám alatti telephelyén. Amennyiben a Vevő a megrendelés visszaigazolásától számított 30. napig nem veszi át a terméket, Eladó elállhat a szerződéstől.

Szállítás igénylése esetén Eladó az alábbi időn belül csomagolja és átadja a futárszolgálatnak:

– utánvételes fizetés esetén a megrendelés visszaigazolásától számított 2 munkanap

– banki átutalás esetén a teljes vételárnak és a szállítási költségnek az Eladó bankszámláján történő feltüntetését követő 2 munkanap.

Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A kiszállítás tényleges időpontja a kézbesítőtől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. Az ismételt kiszállításra a sikertelen kiszállítás költségeinek megfizetése esetén kerül sor. Amennyiben a Vevő a sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a sikertelen kézbesítés költségét nem fizeti meg Eladónak, az Eladó a szerződéstől elállhat.

3.4. A szállítás díja előre utalással történő fizetés esetén bruttó 1500 Ft, utánvétellel történő fizetés esetén bruttó 2300 Ft.

3.5. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

3.6. Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

3.7.Az Eladó a megrendelést, illetve a megrendelés teljesítését követően is a Vevő rendelkezésére áll a muszaki@dunahoszig.hu e-mail címen, és hétköznap 8-16 óra között a +36 70 429 9570 telefonszámon.

4. Fizetési módok és számlázás

4.1. A Vevő a termékek vételárát és a szállítás költségét – választása szerint – az alábbi módokon fizetheti meg:

– A termékek személyes átvétele esetén az Eladó üzlethelyiségében készpénzzel.

– Utánvéttel. A Vevő a megrendelt termékeknek a megjelölt címre történő szállítása esetén a termékek vételárát és a szállítási költséget az átvétel időpontjában a kézbesítőnek köteles megfizetni. Amennyiben az áru ellenértékét és a szállítás díját a Vevő a kézbesítőnek nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. A sikertelen kiszállítás következményeit és az ismételt kiszállítás feltételeit az Általános Szerződési Feltételek 3. pontja tartalmazza.

4.2. Banki átutalással (előre utalással). A Vevő a termékek árát és a szállítás költségét a termékek kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg az OTP BANK által vezetett

11746005-25737158-00000000 számú bankszámlájára banki átutalás útján.

4.3. A számlát minden esetben a csomag tartalmazza.

5. Szavatosság, jótállás

Eladó a termékeire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) előírtak szerinti szavatossággal tartozik. 

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett.

6. Garancia, jótállás

6.1.Termékeinkre meghibásodás, selejtes termék esetén visszavásárlási, illetve cseregaranciát vállalunk. Ez irányú panaszt, igényeket e-mailben vagy telefonon, személyesen a Dunahőszig Kft. elérhetőségein és telephelyén lehet bejelenteni.

6.2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.


6.3. A jelen ÁSZF-ből esetleg eredő jogvitákat a felek elsősorban a kölcsönös jó szándék jegyében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez a rendezés nem járna eredménnyel, akkor a Társaság székhelye szerinti bíróság az illetékes.